Tá cáineadh déanta ar an Údarás Náisiúnta Iompair mar nach bhfuil an córas atá i bhfeidhm ag an Údarás dá gcártaí 'Leap' ábalta an fada i nGaeilge a chur ar ainmneacha a gcustaiméirí a deirtear.

Deir cainteoirí Gaeilge nach bhfuil siad pioc sásta faoi seo.

Deir an tÚdarás Náisiúnta Iompair le Nuacht TG4 nach bhfuil ar a gcumas é seo a dhéanamh mar gheall ar shrianta teicneolaíochta.

Deir siad go bhfuil tús curtha acu le próiseas tairisceana agus go bhfuil chúig iarratas ar ghearrliosta agus go bhfuil súil acu go mbeidh uasghrádú déanta ar an gcóras roimh dheireadh na bliana.

Tá raic tarraingthe ag an Údaras Náisiúnta Iompair de bharr nach féidir síneadh fada a chur ar ainmeacha Gaeilge ar an gcóras taistil 'Leap' in ionaid éagsúla.

Cáineadh ag Gaeilgeoirí faoin gcárta 'Leap'

Is eagraíocht stáit í an tÚdarás agus dá réir tá dualgas orthu seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil cé nach bhfuil aon reachtaíocht ann go gcaithfear síneadh fada a chur in ainm duine.

I ráiteas a thug an Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill deir sé gur cuid dhílis d'ainm duine an síneadh fada - 'tá an-difríocht' a dúirt sé 'idir 'Seán' agus Sean '.

Deir sé go bhfuil go leor clamhsán faighte ag a oifig maidir le sínte fada ar chórais éagsúla.

Bíonn na deacrachtaí céanna ag córais eile - cosúil leis an gcóras atá i bhfeidhm ag an bPríomh-Oifig Staidrimh agus ag suíomhanna taistil ar líne.  

'Ní tharlódh a leithéid sa bhFrainc ná sa nGearmáin' a deir Emma Ní Chearúil, bean a bhfuil a cárta taistil 'Leap' féin ceart - os rud é go ndearna sí an t-iarratas ar líne.

Deir an saineolaí teicneolaíochta le Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Michael Bharry Ó Flatharta go bhfuil an oiread forbartha déanta ar an teicneolaíocht anois nár cheart go mbeadh aon fhadhb le cartaí aitheantais de shaghas ar bith a bheith i nGaeilge.