Níl dótháin maoinithe á fháil ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ón Rialtas chun bóithre a dheisiú i gceart, dar le cathaoirleach na Comhairle Seán Ó Tuairisg.

Deir an cathaoirleach go bhfuil na céadta gearán faighte ag an gComhairle faoi sclaigeanna móra ar bhóithre an chontae.

533 a fuair Comhairle Chontae na Gaillimhe i bhfoirm leictreonach anuraidh ó dhaoine ar fud Cho na Gaillimhe, ach níl ansin ach cuid den scéal mar nach bhfuil líon na nglaonna teileafóin agus na litreacha a fuarthas san áireamh.

Sna gearáin a rinneadh, maíodh go raibh daoine á gcur i mbaol mar gheall ar na sclaigeanna ar na bóithre. Rinneadh go leor clamhsán freisin faoi dhamáiste a dhéantar do charranna.

Deir Seán Ó Tuairisg gur cheart go mbeadh an mhótarcháin a bhailítear i ngach contae fágtha sa chontae sin le go mbeadh níos mó airgid ar fáil ag na húdaráis áitiúla le caoi a chur ar na sclaigeanna ar na bóithre.