Ag éisteacht de Chomhchoiste Oireachtais tráthnóna, thug an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach TUSLA le fios gur 24 duine as breis agus 4,000 atá fostaithe acu atá líofa sa Ghaeilge. Sin 0.6% den fhoireann.

Is í Tusla an ghníomhaireacht Stáit atá freagrach as sábháilteacht agus sláinte leanaí. Tá 259 seirbhís Gaeilge cláraithe le Tusla - idir naíonraí, naíolannna agus a leithéid. 

Ag Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, dúirt príomhfheidhmeannach eatramach na gníomhaireachta Pat Smyth go gceapann sé féin go bhfuil níos mó ná 24 duine le Gaeilge san eagraíocht.

Dúirt sé go bhfuil súil acu suirbhé a dhéanamh an bhliain seo chugainn le fáil amach an mbeadh tuilleadh fostaithe in ann seirbhís a chur ar fáil i nGaeilge. Tá sé i gceist plean teanga a réiteach, oifigeach Gaeilge a fhostú agus ranganna Gaeilge a chur ar fáil don fhoireann freisin, a dúirt sé.

Cigire amháin as beagnach leathchéad atá líofa sa Ghaeilge. Tá siad ag iarraidh an dara duine a fhostú faoi láthair ach níor chuir mórán daoine isteach ar an bpost, a dúradh.