Tá an próiseas comhairliúchán ar an díolúine ó staidéar na Gaeilge sna scoileanna cáinte go láidir ag Conradh na Gaeilge.

Deir an Conradh go bhfuil an próiseas lochtach agus gur cheart don Aire Oideachais Joe McHugh é a chur ar ceal agus comhairliúchán níos córa a chur ina áit.

Deir an Conradh go bhfuil an suirbhé ar líne atá curtha amach ag an Roinn Oideachais claonta ar bhealach nach féidir leis an bpobal dul in aghaidh mholtaí na Roinne.

Tá siad cáinteach freisin faoi nach bhfuil dóthain ama á thabhairt don phobal le páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúchán, dar leo.