Tá achainí déanta ag an Aire Sláinte Simon Harris ar Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann gan dul chun cinn leis an stailc atá bagartha acu sa bhliain nua.

Tá sé iarrtha ag an Aire go dtiocfadh an dá thaobh le chéile féachaint le teacht ar réiteach. 
 
Níos túisce, fógraíodh toradh an vóta a chaith na haltraí faoi dhul i mbun stailce maidir le cursaí pá agus ganntanas foirne.

Vótáil 95% de bhaill an Chumainn i bhfabhar stailce mar, a deir siad,  go bhfuil an Rialtas ag tabhairt  neamhaird ar na deacrachtaí móra earcaíochta agus éagothromaíochta pá san earnáil. 

Tiocfaidh feidhmeannas an Chumainn le chéile ar 7 agus 8 Eanáir le dátaí a shocrú don stailc.

Inné, vótáil Cumann na nAltraí Síciatracha le móramh mór dul i mbun stailce freisin.

Deir an Rialtas go gcosnódh éilimh na n-altraí €300 milliún.