Tá breis agus €40 milliún ceadaithe ag an Aire Oideachais Joe Mc Hugh le hathchoiriú a dhéanamh ar 307 scoil ar fud na tíre le linn shaoire an tsamhraidh an bhliain seo chugainn.

Tiocfaidh an maoiniú chun tairbhe do 234 bunscoil agus 73 scoil dara leibhéal a raibh iarratas déanta acu ar mhaoiniú dá bhfoirgnimh.

Tá 347 iarratas eile déanta ag scoileanna ar obair atá le déanamh taobh amuigh - ar chlóis agus ionaid pháirceála. Dúirt an tAire go raibh costas €30 milliún curtha ar an obair seo.

Dúirt sé de bharr go raibh an costas chomh hard go raibh tuilleadh staidéir le déanamh air.