Cáineadh an Garda Cósta maidir le córas sábháilteachta éifeachtach a bheith i bhfeidhm aige i gcásanna éigeandála.

Tá sé luaite i dtuarascáil faoi thragóid a tharla i Meán Fómhair 2016 inar maraíodh Catriona Lucas, ball den Gharda Cósta.

An Bord Imscrúdú Taismí Muirí a chuir an tuarascáil seo i dtoll a chéile.

An fharraige lámh le Cill Chaoi ciúin go maith ach is féidir léi a bheith ropanta

Bhí Catriona Lucas lonnaithe i nDúlainn in iarthar an Chláir.

Bhí sí páirteach in iarracht tarrthála agus cuardaigh sa bhfarraige lámh le haillte i gCill Chaoi.

D'iompaigh an báidín a raibh sí inti béal fúithi, agus maraíodh Catriona Lucas.

Léiríodh sa tuarascáil nach raibh an báidín ar an gcaighdeán cuí le dul i mbun tarrthála.

Iarrtar freisin sa tuarascáil ar an nGarda Cósta breathnú go géar ar a chóras bainistíocht sábháilteachta, bainistiú oibrithe deonacha chomh maith lena gceapachán agus a dtraenáil san áireamh.

Deir an Roinn Iompair go bhfuil an tuarascáil á scrúdú agus machnamh dá réir á dhéanamh aige ar chúrsaí sábháilteachta, agus go gcuirfear moltaí na tuarascála i bhfeidhm.