Dúirt an tAire Sláinte,Simon Harris go mbeidh fáil ag buachaillí óga ar vaicsín an HPV ó Mheán Fómhair na bliana seo chugainn.

Is ar mholadh ón Údaras um Fháisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) atá sé seo á dhéanamh.

Molann HIQA freisin go dtabharfaí leagan níos éifeachtaí den vaicsín do chailíní.

Tá cailín ag fáil na vaicsíne ó 2010.

Chosnódh sé seo beagnach €12m as seo go ceann 5 bhliana.

Dúirt HIQA go gciallódh sé go gcuirfí stop le breis agus 100 cás d'ailse i muinéal na broinne as seo go ceann 20 bliain.

538 cásanna ailse a thagann chun cinn a deirtear gach bliain bainteach le HPV.