Tá na gardaí tar éis theacht ar lear cócaon i Luimneach a bhfuil luach sráide de €70,000 aige.

Tháinig siad ar €10,000 in airgead tirim freisin.

Ar ndóigh inné, d'éirigh le gardaí theacht ar lear cócaon agus cannabais i mBaile Átha Cliath.

Áirítear go raibh luach sráide breis is €4m ag an lear sin.

Thángthas ar an lear i 3 ionad ar leith.

Tá seisear gafa go dtí seo,fear ón Ísealtír agus bean ó Mheiriceá Láir.

Tá siad á gcoinneáil i stáisiúin na ngardaí i gCluain Dolcáin, Baile Formad agus Leamhcán.

Is féidir iad a choinneáil ar feadh seachtaine.

Deirtear go bhfuil siad ceangailte le buíon coirpeach i dtuaisceart Cho.Bhaile Átha Cliath agus na Mí.