Tá 600% de mhéadú tagtha ar an líon daoine atá ag úsáid caranna ar cíos de réir úsáide le 3 bliana anuas.

Le 2 bhliain, tá an líon imithe ó 100 carr go 500 carr.

Daoine i dtús na dtríochadaí is mó atá ag baint leas astu.

Is eachtrannaigh iad 40% de na custaiméirí agus is i mBaile Átha Cliath is mó atá an nós.

Deir Comhairle na Cathrach ansiúd go bhfuil socrú déanta acu le leithéid Go-Car ionas gur féidir na caranna sin a pháirceáil "in aisce".

Íocann na cuideachtaí táille bliantúil, a churtar san áireamh sa gcíos.

Bhí gearáin ar dtús ó ghrúpaí lucht cónaithe agus ó dhaoine aonair faoi charanna ar cíos a bheith pairceáilte go mí-chéadfach, ach tá sé sin feabhsaithe anois a deirtear.

Deir an Roinn Iompair go bhfuil sé beartaithe amach anseo deis a thabhairt do chustaiméirí an cárta-taistil LEAP a úsáid le caranna a fháil ar cíos.