Faoi Phlean Geimhridh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tá gearradh siar le déanamh ar choinní othar seachtrach, agus ar ghnáthaimh leighis othar cónaitheach, agus ar ghnáthobair sláinte pobail.

Tá an ciorrú beartaithe in iarracht a ghabháil i ngleic leis an bplódú sna hospidéil.

Moltar freisin sa bplean gur féidir tástálacha diagnóiseacha a ghearradh siar, - nuair atá ciall leighis leis sin, - ar mhaithe le am a chruthú do thástálacha gan choinne.

Tá an HSE ag breithniú chomh maith socruithe a dhéanamh le ospidéil phríobháideacha le theacht ar áiseanna diagnóiseacha, agus ar leapacha d’othair tar éis obráidí nó do dhaoine atá sách folláin an t-ospidéal poiblí a fhágáil.

Beidh an plean i bhfeidhm go sonrach ón 17ú Nollag go dtí an 13ú Eanáir.

Díreofar ar 9 n-ospidéal, 3 cinn acu i mBaile Átha Cliath, - An Mater, Ospidéal Naomh Uinsionn agus Ospidéal Thamhlacht.

Sna bailte seo a leanas atá an 6 cinn eile; i gCorcaigh, Gaillimh, Luimneach, Port Láirge, sa Tulach Mhór agus i Nás na Rí.