I dtuarascáil faoi athbhreithniú a déanadh ar 46,000 scanadh raideolaíochta in Ospidéal na hOllscoile Ciarraí, deirtear gur cuireadh moill ar dhiagnóis ailse i gcás 11 othar agus deirtear go bhfuil 4 de na daoine sin básaithe ó shin.

Tá leithscéal gafa ag Ospidéal na hOllscoile Ciarraí, ag Feidhmeanancht na Seirbhíse Sláinte agus ag Grúpa Ospidéal an Deiscirt leis na hothair agus na teaghlaigh atá tar éis fulaingt.

Ordaíodh an t-athbhreithniú de bharr 3 eachtra tromchúiseacha a tuairiscíodh san ospidéal. Dúradh le hothair an samhradh seo nach raibh ailse orthu ach fuarthas amach ó shin go raibh.

An tréimhse ó Mhárta 2016 go mí Iúil na bliana seo atá i gceist.

San athbhreithniú scrúdaíodh 46,000 x-ghá, íomhá ultrafhuaime agus scanadh CAT ó bhreis is 26,000 othar.

Glaíodh ar ais ar 400 othar.

B’éigin cúram sa mbreis a chur ar bheagnach 60.

Fuarthas amach go raibh 11 a fuair diagnóis mall go raibh ailse orthu agus tá ceathrar acu siúd tar éis bháis.

Baineann formhór na gcásanna  a scrúdaíodh le saothar raideolaí, dochtúir comhairleach a bhí ag obair ina locum, agus nach bhfuil ag obair san Ospidéal níos mó.

Tá moltaí go leor san athbhreithniú.

Moltar go ndéanfaí athbhreithniú seachtrach ar an Aonad Raideolaíochta in Ospidéal na hOllscoile Ciarraí.

Moltar freisin d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte treoir bheacht a chur ar fáil faoin ualach oibre is cóir a chur ar raideolaí.