Tá an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan tar éis suíomh nua (https://chesterbeatty.ie) a sheoladh ar a bhfuil fáil go digiteach ar Leabharlann Chester Beatty i mBaile Átha Cliath, cnuasach ar a bhfuil cáil go domhanda.

Tá mioneolas ann faoi thaispeántais agus cláir don phobal agus tá bunachar sonraí ann inar féidir íomhánna ard-ghléine a chuardach.

Fágann an digitiú go bhfuil éinne anois in ann a theacht go réidh ar shaothair ealaíne agus ar lámhscríbhínní atá na céadta agus na mílte bliain d’aois.

2,000 ní atá ar fáil faoi láthair. Beifear ag cur go tréan leis sin lá i ndiaidh lae.

Beidh na híomhánna le n-íoslódáil in aisce, - catalóga léinn ina measc, - ag mic léinn, ag scoláirí agus taighdeoirí, agus ag an bpobal i gcoitinne.