I gCúirt na nÓgánach i nGaillimh inniu, cuireadh an cás in aghaidh triúr ógánach a d’ionsaigh agus a robáil cúigear macléinn ollscoile sa chathair anuraidh siar go ceann seachtaine. Chualathas sa chúirt gur ionsaigh an triúr ógánach, nach féidir a ainmniú ar chúiseanna dlí, na micléinn ollscoile i dhá eachtra éagsúla i mí Mheán Fómhair 2017. Gearradh duine amháin de na micléinn sa mhuineál le scian.

Sa chúirt inniu thug an Sáirsint Karen Higgins, ó stáisiún Gardaí na Gaillimhe, fianaise gur ionsaigh na hógánaigh a bhí idir 15 agus 16 bliana d’aois san am, beirt bhan óg a bhí ag filleadh chuig a lóistín macléinn i gceantar Thír Oileáin sa chathair, go mall an oíche roimh chluiche ceannais iomána na hÉireann anuraidh. Ghoid siad a gcuid airgid agus a ngutháin phóca uathu agus bhagair duine den triúr ógánach orthu le scian.

Nuair a bhí na Gardaí ar a mbealach chuig láthair an ionsaithe, dúirt an Sáirsint Higgins go bhfuair siad scéal ar chóras inmheánach na nGardaí go raibh otharcharr de dhith sa cheantar chéanna. Nuair a bhain siad an compal lóistín do mhicléinn, Gort na Coiribe ar Bhóthar Áth Cinn amach, tháinig na Gardaí ar bheirt mhacléinn fir ina n-árasán agus duine acu ag cur fola go fras – d’éirigh leo a mbealach a dhéanamh arais chuig a lóistín agus guthán póca a fháil ar iasacht le fios a chur ar an otharcharr.

D’ionsaigh an triúr ógánach iadsan cúpla bomaite roimhe sin agus bhain siad a gcuid airgid agus a ngutháin dóibh. Ghoid siad uaireadóir a b’fhiú €300 ó dhuine de na fir chomh maith. Ansin ghearr an té a raibh an scian aige an dara fear óg trasna an mhuinéil agus d’fhág gearradh 10-12cm ar fhad trasna ar úll na brád aige. Tá an colm le feiceáil ar a mhuinéal go fóill.

Dúradh sa chúirt gur ionsaigh siad cailín Gearmánach cúpla bomaite roimhe sin agus gur bhain siad a cuid airgid dí.

Chualathas sa chúirt gur fhág na hionsaithe droch bhail ar an chúigear macléinn. Dúirt bean amháin gur mhothaigh sí sábháilte ag siúl léi féin i nGaillimh ariamh go dtí sin ach nach rachadh sí amach anois ar a rothar fiú amháin. Bíonn uirthi dhul chuig seisiúin comhairleoireachta go rialta agus bíonn spré piobair aici ina mála láimhe i gcónaí.

Dúirt an fear óg a gearradh sa mhuinéal go mbíonn sé neirbhíseach anois nuair a bhíonn sé amuigh i measc an phobail, agus go dtrasnaíonn sé an tsráid má fheiceann sé baicle daoine cruinnithe amach roimhe. Dúirt an dara fear go bhfanfaidh an t-ionsaí scine a chonaic sé á dhéanamh ar a chara, leis go deo.

"Chonaic mé mo chara á ghearradh leis an scian chéanna a mhothaigh mé ar mo chraiceann féin roinnt soicindí roimhe sin," a dúirt sé i ráiteas a léamh sa chúirt.

"Robáladh mé agus baineadh díom rudaí a shaothraigh mé go crua, rudaí ar chaith mé seachtainí ag obair ar láthair tógála le go mbeinn in ann iad a cheannacht." Dúirt sé nach siúlann sé ‘na bhaile óna chuid oibre ná ón ollscoil níos mó agus go mbíonn air síob a fháil nó íoc as tacsaí.

Dúirt an Sáirsint Higgins gur éirigh leis na Gardaí teacht ar an mhaoin agus ar an airgead goidte uilig nuair a tháinig siad suas leis an triúr ógánach. Nuair a gabhadh iad, d’admhaigh na hógánaigh go raibh cuid mhaith ólta acu agus go raibh Valium caite acu. Dúirt siad go raibh sé i gceist acu tuilleadh drugaí a cheannacht leis an airgead a ghoid siad.

Chuir an Breitheamh Rory McCabe an cás siar go dtí an Mháirt seo chugainn, le seans a fháil na tuairiscí promhaidh nach raibh ar fáil inniu a mheas.