Deir ionadaí ón fheachtas le hOspidéal Pobail Naomh Iósaf  i Srath an Urláir i gContae Dhún na nGall a choinneáil ar oscailt go bhfuil siad sásta le cinneadh rialtais an lae inné 65 leaba a choinneáil ann, ach mbeidh siad ag coinneáil súil ghéar ar an ghealltanas.

Deir Seán Ó Gallchóir ón bhrúghrúpa Sábháil Otharlann Naomh Iosef go mbeidh machnamh a dhéanamh acu faoin eolas ar tugadh dóibh ag cruinniú i mBaile Átha Cliath inné.

Tugadh le fios don bhrúghrúpa go bhfuil sé i gceist ag an Rialtas go gcoinneofar 65 leaba oscailte in Otharlann Naomh Iosef  i Srath an Urláir  agus go gcoinneofar 33 leaba oscailte san Otharlann i Ráth Mealtain.

Chas toscaireacht ón bhrúghrúpa leis an Aire Stáit sa Roinn Sláinte, Jim Daly araon le hoifigí ón Roinn Sláinte agus ó Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

D'fhógair an Rialtas i mí Eanáir 2016 go mbeadh ciorraithe a gcur i bhfeidhm in Otharlann Naomh Iosef i Srath an Urláir de réir a chéile.

Dúirt an Teachta Pat the Cope Ó Gallchóir gur cheart maoiniú a chuir i leataobh láithreach don obair atá beartaithe láithreach.

Tá sé beartaithe ag an Rialtas go dtógfar otharlann phobail nua i Leitir Ceanainn roimh dheireadh na bliana 2021.

Déanfar cinneadh faoi thodhchaí na hotharlainne phoiblí i Leifear i ndiaidh an chéad daonáireamh eile.

Dúirt an Teachta Dála Pearse Doherty go gcaithfidh an tAire Sláinte dul i gcomhar le pobal Leifir faoi chás na hotharlainne ansin.