Beidh an Plean Náisiúnta Leathanbhanda ina fheachtas pearsanta ag an Taoiseach Leo Varadkar a deir sé os rud é go bhfuil an Teachta Dála Denis Naughten éirithe as mar Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.  

D'éirigh Denis Naughten as a Aireacht Rialtais inné nuair a tháinig sé chun solais go raibh cruinnithe príobháideacha aige leis an bhfear gnó David McCourt.  Tá comhlacht McCourt mar chuid de chuibhreannas gnó a rinne tairiscint ar an gconradh le córas leathanbhanda a sholáthar ar fud na tíre.  

Dúirt an Teachta Dála Naughten nár chuir sé a ladar sa bpróiseas soláthair.