Tá thart ar 5,000 teach agus gnó fós gan cumhacht aibhléise de bharr damáiste a rinne Stoirm Callum i rith na hoíche agus moch ar maidin.  Tá súil ag Bord Soláthair an Leictreachais go mbeidh an chumhacht aibhléise ar ais ag gach custaiméir níos deireanaí anocht.  Bhí suas le 60,000 custaiméir fágtha gan cumhacht aibhléise ag tráth amháin ar maidin.

Bhí gaoth láidir agus báisteach throm i roinnt mhaith áiteacha agus siotaí os cionn 110 ciliméadar san uair leis an ngaoth in amanna.  Ar chósta an iarthair is measa a bhí an ghaoth.

Deir Bord Soláthair an Leictreachais go raibh fabhtanna móra sa soláthar aibhléise i gCiarraí, i gCorcaigh, i Luimneach, i Loch Garman, i nGaillimh, i Maigh Eo agus i nDún na nGall ar maidin.

Mhol an tÚdaras um Shábháilteacht ar Bhóthre  do dhaoine a bhí ar bóthar i rith an lae a bheith cúramach.


Cuireadh as do roinnt eitiltí as Aerfort Bhleá Cliath go dtí an Bhreatain agus Mór-roinn na hEorpa agus bhí moill ar roinnt eitiltí as Corcaigh.