Tá an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten éirithe as a phost i bhfianaise na conspóide faoi na teagmhálacha a bhí aige leis an bhfear gnó Meiriceánach David McCourt. 

Dúirt Denis Naughten sa Dáil tráthnóna gur léir dó tar éis an chruinnithe a bhí aige leis an Taoiseach aréir nach raibh muinín ag Leo Varadkar ann.

Bhí comhlacht David McCourt páirteach sa ghrúpa a chuir isteach ar an gconradh don Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus cáineadh Denis Naughten faoin gcruinniú a bhí aige leis i Nua-Eabhrac níos túisce i mbliana. 

Bhí sé ráite ag Denis Naughten nach leis an tairiscint a phlé a bhí an cruinniú aige le David McCourt. 

Sa Dáil tráthnóna, dúirt sé gur seirbhís leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann ba mhó ba chás leis riamh. Dúirt sé freisin gur chreid sé nár chuir sé as don phróiseas tairisceana ar an tseirbhís leathanbhanda.

Tar éis dó a ráiteas a dhéanamh, shiúil Denis Naughten amach as an Dáil.