Deirtear sa tríú tuarascáil Bhinse Fiosrúcháin Charleton a foilsíodh inniu gur duine ionraic é an Sáirsint Maurice McCabe agus gur leas an phobail ba mhó ba chás riamh leis agus é ag sceitheadh eolais faoi nGarda Síochána. 

Deirtear i dtuarascáil an Bhreithimh Peter Charleton gur chuir an Sáirsint McCabe leas an phobail roimh aon dílseacht a bhí aige do na Gardaí.

Deirtear chomh maith go ndeachaigh an t-eolas a sceith sé le leas an Stáit. 

Cáintear na Gardaí agus an ghníomhaireacht leanaí agus teaghlach Tusla go láidir sa tuarascáil as an gcaoi a ndeachaigh siad i ngleic le líomhain faoi mhí-úsáid ghnéis in aghaidh Maurice McCabe.

Cé nach raibh aon fhírinne sa líomhain,  dar leis an mBreitheamh Charleton, chuir Tusla leis. 

Deirtear sa tuarascáil go nglacann an Binse Fiosrúcháin le fianaise iar-Choimisinéir na nGardaí Nóirín O'Sullivan nár thug sí treoir dá dlíodóirí droch-chlú a tharraingt ar Maurice McCabe. 

Deirtear freisin gur duine ionraic é comhfhreagraí RTÉ Paul Reynolds a thuairiscigh an scéal agus nach bhfuair sé a chuid treoracha ó cheannáras na nGardaí.