Tá plé ar bun ag oifigigh san Aontas Eorpach faoi chóras ina mbeadh teastais faoi leith ag earraí a dhéanfaí sa Tuaisceart a cheadódh saorthrádáil i margaí an Aontais agus na Breataine. 

Tá moladh eile déanta go ndéanfaí cigireacht i gcalafort Bhaile Átha Cliath ar earraí a bheadh ag teacht ón mBreatain agus ag dul dtí an Tuaisceart - féachaint an bhfuil rialacha custaim agus ceadúnais a gcomhlíonadh. Sheachnófaí ionaid seiceála agus córais eile rialúcháin ag calafoirt na Breataine dá gcuirfí an moladh seo i bhfeidhm. 

Tá an dá mholadh i measc na n-ábhar atá á bplé ag tascfhórsa an Aontais Eorpaigh féachaint le teacht ar chomhréiteach faoin socrú cúltaca agus teorainn mar a bhí san am atá caite a sheachaint