Tá €5 milliún breise le cur ar fáil don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin i mBuiséad 2019, a dúirt an tAire Stáit Joe McHugh.

Is ionann sin agus ardú 8%. €67.5 milliún a bheas ar fáil don earnáil in 2019.

Beidh €1.5 milliún breise ar fáil d'Údarás na Gaeltachta le fostaíocht a choinneáil agus a chothú, a dúradh. 

€1.5 milliún a bheas ar fáil freisin don Údarás chun infreastruchtúr cuain a fhorbairt in Oileáin Árann agus i dToraigh agus chun seirbhísí iompair a chur ar fáil ar na hoileáin sin chomh maith.

Cuirfear €500,000 ar fáil don Údarás chun tacaíocht a thabhairt do chomharchumainn agus d'eagraíochtaí forbartha pobail. 

€600,000 a bheas ar fáil don Phróiseas Pleanála Teanga faoi Acht na Gaeltachta 2012. 

Agus beidh €500,000 ar fáil le haghaidh scéimeanna tacaíochta chun cur leis an bPróiseas Pleanála Teanga. 

€580,000 a chuirfear ar fáil le haghaidh scéimeanna tacaíochta Gaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht. 

Tá fáilte curtha ag Conradh na Gaeilge roimh an maoiniú breise ach deir an eagraíocht nach leor é. Deir siad go léiríonn an Buiséad seo go bhfuil gá le hAire Sinsearach don Ghaeilge agus don Ghaeltacht sa Rialtas.