Tá Pobal Shíomóin ag impí ar an Rialtas cúram a dhéanamh sa Bhuiséad chun a chinntiú go mbeidh breis tithíochta ar fáil, ar chíos réasúnach.

I gCo. na Gaillimhe anocht, tá suas le 150 duine ag tabhairt a gcuid málaí codlata leo agus ag codladh amuigh.

Tá Pobal Shíomóin aitheanta mar eagraíocht a chabhraíonn le daoine gan dídean.

Fadhb í an t-easpa dídine atá ag dul in olcas a deir sé.

Tá codladh amuigh na hoíche anocht ar siúl óna 7 i.n go dtí a 7 a' chlog ar maidin amárach.

Lasmuigh de bhialann an 56 Central i Sráid na Siopaí i nGaillimh, chomh maith le Cumann Rugbaí Corinthians,Baile Locha Riach, Tuaim agus Conamara na hionaid codlata atá i gceist.

150 duine ar fad atá páirteach sa gcodladh amuigh seo.