Tá cor eile i scéal Ghaillimh 2020 an tseachtain seo agus litir seolta ar maidin ag grúpa ealaíontóirí agus léiritheoirí chuig príomhfheidhmeannaigh Chomhairlí Contae agus Cathrach na Gaillimhe ag lorg cruinniú práinneach leo.

Tá an-imní ar ocht nduine dhéag, a bhfuil tionscadail beartaithe acu do Ghaillimh 2020 nach mbeidh an clár cultúir réidh in am. 

Chomh maith leis seo, tuigtear go bhfuil ealaíontóirí agus léiritheoirí curtha ar an eolas go bhfuil ciorrú de bheagnach 30% le déanamh ar an mbuiséad a leagadh amach dóibh dhá bhliain ó shin

Ceistíodh Gaillimh 2020 faoi na ciorruithe seo inniu. I ráiteas, dúirt siad nach bhfuil urlabhraí le Gaeilge acu, go bhfuil siad ag bualadh le dreamanna faoi láthair a bhfuil tionscadail acu do Ghaillimh 2020 chun buiséid agus conarthaí a phlé. Níor tugadh aon fhreagra ar cheist na gciorruithe.

Tá príomhfheidhmeannaigh Chomhairlí Contae agus Cathrach na Gaillimhe - Brendan McGrath agus Kevin Kelly - ar bhord Ghaillimh 2020. I measc na gceisteanna atá na healaíontóirí agus léiritheoirí ag iarraidh a phlé leo, tá na hiarrachtaí atá déanta ag Gaillimh 2020 le dhá bhliain airgead a bhailiú. 

I mí na Bealtaine, d'éirigh Chris Baldwin, stiúrthóir cruthaitheach an tionscadail as agus gan é ach deich mí sa phost.

An mhí seo caite, léirigh tuarascáil ó Phainéal Monatóireachta an Aontais Eorpaigh imní faoin easpa dul chun cinn a bhí déanta ag an tionscadal go dtí sin.

An tseachtain seo caite, d'éirigh príomhfheidhmeannach Ghaillimh 2020 Hannah Kiely as a cuid dualgas chomh maith.

Mar bharr ar an donas, tá éiginnteacht fós faoin mbuiséad €45 milliún atá leagtha amach don tionscadal as seo go dtí 2020.