Níl sé i gceist níos mó ag Fianna Fáil leasú a mholadh ar an mBille Sláinte Poiblí a chinnteodh go mbeadh fógraí sláinte i mBéarla agus i nGaeilge araon ar dheochanna alcóil.

Tá imní ar Fhianna Fáil anois go gcuirfeadh an riachtanas Gaeilge moill ar an mbille.

Faoin mBille Sláinte Poiblí, cuirfear fógra ar gach deoch mheisciúil go bhfuil baol ailse ag baint le halcól.

I gcás táirgí tobac, is i mBéarla agus i nGaeilge araon atá an fógra sláinte cheana féin. Tá sé sin i bhfeidhm tar éis do mhúinteoir scoile Caitríona Uí Riain cás a thabhairt san Ard-Chúirt deich mbliana ó shin.

Cé go raibh leasú ar an mBille Sláinte Poiblí molta ag urlabhraí sláinte Fhianna Fáil Stephen Donnelly gur i mBéarla agus i nGaeilge a bheadh na lipéid ar dheochanna meisciúla, thug urlabhraí Fhianna Fáil le fios inniu nach molfaidh siad é sin níos mó ar eagla nach rithfear an bille in am. 

Dúirt sé go ndéanfar iarracht an cheist a réiteach nuair a bheas an bille achtaithe.

Chuir Julian de Spáinn ó Chonradh na Gaeilge an milleán ar an Rialtas faoin doiléire agus dúirt sé gur chóir go mbeadh fógraí i nGaeilge curtha san áireamh sa bhille ón tús.

Pléifear an bille agus na leasuithe atá molta ag an bhfreasúra sa Dáil amárach.