Tá sé ráite ag Gobharnóir Bhanc Shasana Mark Carney go dtitfeadh Margadh Maoine na Ríochta Aontaithe agus go raghfadh rátaí morgáiste in airde go mór - sa chás is ná beadh aon mhargadh déanta maidir le imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach. 

Dúrit Mark Carney go bhfuil Banc Ceannais Shasana ullamh do pé chosán a thógfaidh Geilleagar na Ríochta Aontaithe mar gheall ar an mBreatimeacht.

Dúirt sé go bhfuil bancanna móra na Ríochta Aontaithe ullamh do Bhreatimeacht gan ciall ná réasún.