Tá €12b le caitheamh ag an Rialtas le scoileanna thar achar 10 mbliana. Is ionann an t-ardú seo agus méadú 70% ar chaiteachas caipitil le hOideachas. 

Ardóidh an chaiteachas ar oideachas tríú leibhéal nach mór 300% san achar céanna ama, ó €800m go €2.2b

Caithfear €300m le cúrsaí traenála san earnáil oideachais sa tréimhse céanna. 

Caithfear €8.4b le foirgnimh scoile nua a thógáil sna 10 mbliana amach anseo. 

Tiocfaidh an chaiteachas seo ar fad as buiséad atá luaite leis an bplean, Project Ireland 2040.

Deir an Rialtas go dtógfar foirgnimh nua scoile in áit 600 foirgnimh réamhdhéanta  i mbliana agus an bhliain seo chugainn.