Tá cúrsa céime nua do mhúinteoirí bunscoile a bheas ag teagasc trí Ghaeilge seolta ag an Aire Oideachais Richard Bruton.

Institiúid Oideachais Marino i mBaile Átha Cliath atá ag tairiscint an chúrsa nua céime, Baitsiléir san Oideachas.

Tá sé i gceist go gcuirfí tús leis an gcúrsa nua i gceann bliana agus go mbeadh áit ann do 35 scoláire.
 
Dúirt an tAire Bruton gur iarracht atá ann ag an Rialtas aghaidh a thabhairt ar an nganntanas múinteoirí bunscoile a bhfuil Gaeilge acu.

Tá imní léirithe ag eagraíochtaí oideachais Gaeilge le fada nach bhfuil dóthain múinteoirí ann le dul ag múineadh sa Ghaeltacht nó sa chóras Gaeloideachais.

Tá sé tugtha le fios inniu freisin ag an eagraíocht oideachais Gaeilge an Foras Pátrúnachta go bhfuil siad ag iarraidh trí bhunscoil déag eile atá le hoscailt an bhliain seo chugainn a thabhairt faoina gcoimirce.

Tá an próiseas le hiarratas a dhéanamh ar phátrúnacht na scoileanna seo le fógairt ag an Roinn Oideachais go luath.