Tá an Rialtas le gníomhaireacht nua a sheoladh inniu a chuirfeas le ról an Stáit i dtógáil tithe.

Mar chuid de pholasaí an Rialtais dul i ngleic leis an ngéarchéim tithíochta sa tír, beidh sé de chumhacht ag an Údarás Forbartha Talún talamh atá i seilbh an Stáit agus talamh príobháideach a cheannach.

Tá sé i gceist go n-oibreodh an ghníomhaireacht i gcomhar le tógálaithe chun 150,000 teach nua a thógáil ar an talamh sin as seo go ceann fiche bliain.

Ag an gcruinniú Rialtais inné, socraíodh go gcuirfí maoiniú €1.25 billiún ar fáil don ghníomhaireacht nua.

Dúirt Jan O'Sullivan ó Pháirtí an Lucht Oibre, áfach, nach bhfuil i gceist ach tionscnamh tithíochta eile fós agus nach réiteoidh sé an ghéarchéim.