D'iompaigh an an tAire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta Heather Humphreys an chéad fhód ag láthair ionaid nua léinn in Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo. 

Tá síneadh le cur leis an mol nuálaíochta atá suite ar champas na hInstitiúide i nGaillimh. Infheistíocht €5 milliún atá i gceist. 

Bunaíodh an mol nuálaíochta in 2006 agus tugtar tacaíocht ann d'fhiontraithe agus do ghnólachtaí nuathionscanta. Beidh an mol dhá oiread níos mó ná atá faoi láthair nuair a bheas an obair críochnaithe.