Tá grúpa feachtasóirí tar éis seilbh a ghabháil ar theach folamh ar Pharáid Chnoc an tSamhraidh i dtuaisceart chathair Bhaile Átha Cliath.

Maíonn an grúpa go bhfuil siad ag iarraidh aird an phobail a tharraingt ar an easpa tola sa Rialtas dul i ngleic leis ngéarchéim tithíochta. 

Tá thart ar 20 duine ann faoi láthair agus tá seacht ngrúpa feachtais tithíochta páirteach ann. Deir siad go bhfuil daoine ag teacht agus ag imeacht ó ghabh siad siad seilbh ar an teach arú aréir.

Deir duine den dream atá sa teach Tomás Ó Loingsigh go bhfuil siad ag iarraidh ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath é a cheannach go héigeantach agus a chur ar fáil do dhaoine gan dídean.

Deir na Gardaí go bhfuil siad ar an eolas faoina bhfuil ag tarlú ann ach nach bhfuil aon fhiosrúcháin ar bun acu.