Dúirt Cumann Sháirsintí agus Chigirí an Gharda Síochána go léiríonn an tuarascáil a d'fhoilsigh an tÚdarás Póilíneachta inné go gcaithfear acmhainní a chur ar fáil don Gharda Síochána le gur féidir na leasuithe a mholtar ann a chur i bhfeidhm.

D'uireasa na n-acmhainní cuí, a dúirt an Cumann, caithfear a bheith fírinneach leis an bpobal faoi cé na leasuithe is féidir a dhéanamh leis na hacmhainní atá ar fáil. 

Léirigh an cúigiú tuarascáil ón Údarás Póilíneachta deacrachtaí leis an scéim atá ann faoi láthair chun an Garda Síochána a fheabhsú agus a nua-aoisiú.

Dúirt Ard-Rúnaí an Chumainn John Jacob go bhfuil go leor bainte amach ach go bhfuil i bhfad níos mó le déanamh fós.

Dúirt Sinn Féin gur díol imní é go gcaithfear díriú arís agus athruithe a dhéanamh ar an scéim feabhsaithe a tugadh isteach dhá bhliain ó shin. 

Dúirt urlabhraí dlí agus cirt Shinn Féin Donnchadh Ó Laoghaire go gcreideann an páirtí nach bhfuil na hachmhainní ag an nGarda Síochána leis na moltaí a chur i bhfeidhm, go háirithe le haghaidh traenála, oiliúna agus lóistín.