I gCúirt Chuarda Chill Dara, fuarthas bean 23 bliain d'aois neamhchiontach i dtiomáint chontúirteach arbh é ba chúis le bás ceathrar cairde léi trí bliana ó shin.

Fuarthas Dayna Kearney as Crois Naíon i gCeatharlach neamhchiontach freisin sa chúis go raibh a fhios aici go raibh sí ag tiomáint cairr a raibh boinn lochtacha uirthi. 

Maraíodh Niamh Doyle, Gemma Nolan agus Aisling Middleton a bhí 19 bliain, chomh maith le Chermaine Carroll a bhí 20 bliain nuair a bhuail an carr a bhí Dayna Kearney a thiomáint agus carr eile faoina chéile i mBiortún gar do Bhaile Átha Í i gCo Chill Dara i mí Eanáir 2015.

Phleadáil Dayna Kearney neamhchiontach sna cúiseanna ar fad a bhí curtha ina leith.