Dúirt Réamonn Ó Ciaráin ó Ghael Linn go bhfuil Coimisiún na Scrúduithe Stáit ag sárú á dtreoirlínte féin agus daoine gan taithí múinteoireachta á bhfostú le páipéir scrúdaithe Gaeilge don Teastas Sóisearach agus don Ardteist a cheartú. 

Bhí an Coimisiún ag streachailt teacht ar cheartaitheoirí i mbliana agus bhí siad fós a lorg nuair a bhí na scrúduithe fé lán tseoil.

Léiríonn comhfhreagras a fuair Nuacht TG4 faoin Acht um Shaoráil Fáisnéise gur iarr Coimisiún na Scrúduithe Stáit comhairle ar an Roinn Oideachaisi mbéal na scrúduithe faoina hiarrthóirí a thiocfadh leo a fhostú le scrúdú Gaeilge an Teastais Shóisearaigh a cheartú.

D'iarr siad an dtiocfadh leo múinteoirí bunscoile, múinteoirí a bhí ar scor, múinteoirí faoi oiliúint agus daoine gan aon taithí múinteoireachta ach a raibh céim sa Ghaeilge acu a fhostú.

Dúirt an Roinn nach nglacfaí le hábhar oidí ach thug siad a mbeannacht do na hiarrthóirí eile. 

Deir Gael Linn nach bhfuil sé inghlactha go mbeadh scrúdaithe stáit a gceartú ag daoine gan taithí múinteoireachta.

Tá moltaí á ndéanamh ag polaiteoirí go dtabharfaí faoiseamh cánach nó ardú páidh leis an ghéarchéim a thiompú. 

Íoctar idir €4 - €32 le ceartaitheoirí ag brath ar an chineál páipéar atá á gceartú.

Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit i gcomhar leis an Roinn Oideachais le hathbhreithniú a dhéanamh ar rátaí páigh na scrúdaitheoirí sa bhFómhar.