Dúirt an Phríomh-Oifig Staidrimh gur tógadh os cionn 3,500 teach nua sa tír sa chéad ráithe den bhliain seo. Sin ardú 27% ón tráth céanna anuraidh.

Deirtear sa tuairisc is deireanaí atá curtha amach ag an bPríomh-Oifig Staidrimh gur 14,500 teach nua a tógadh anuraidh. Sin ardú 45% i gcomórtas leis an mbliain 2016.

Dúirt an tAire Tithíochta Eoghan Murphy go léiríonn na figiúirí seo go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh faoi chlár tógála tithe an Rialtais.

Chosain an tAire Murphy an méid atá déanta aige féin ó ceapadh é agus dúirt gur cleasaíocht atá sa rún mímhuiníne atá le cur ann ag Sinn Féin.