Deir riarthóirí ionad cúram leanaí i gConamara go bhfuil an-iontas orthu go bhfuil naíonraí Béarla sa Ghaeltacht le sciar airgid a fháil ón Stát nuair a diúltaíodh maoiniú dóibh féin bíodh is go bhfuil siadsan ag cur seirbhísí lán-Ghaeilge ar fáil.

D'fhógair Roinn na Gaeltachta an tseachtain seo caite go bhfuil €810,000 le cur ar fáil acu as seo go ceann trí bliana d'earnáil an luathoideachais sa Ghaeltacht.

Caithfear cuid den airgead, a deir an Roinn ar "t[h]acaíochtaí cuí a chur ar fáil do suas le 20 seirbhís a fheidhmíonn trí Bhéarla sa Ghaeltacht faoi láthair chun go gcuirfear an Ghaeilge chun cinn iontu." Is cosúil gur naíonraí agus ionaid leanaí iad seo atá suite i gceantair nach í an Ghaeilge teanga an phobail iontu. 

Deir lucht an Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh in Indreabhán i gConamara, áfach, gur cúis díomá dóibh é "gurb í an chluas bhodhar atá [siadsan] a fháil ón Roinn chéanna le leathbhliain" agus iarratas istigh acu ar dheontas reáchtála €70,000 sa bhliain. Dírithe ar chainteoirí dúchais Gaeilge atá seirbhísí naíolainne, naíonra agus iarscoile an ionaid.

Tá an maoiniú €810,000 le cur ar fáil do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta ach ní thagann an tIonad Tacaíochta Teaghlaigh in Indreabhán faoi scáth na heagraíochta sin.

Tá airgead uathu, a deir siad, ionas gur féidir leo an ráta pá céanna a íoc lena gcuid oibrithe agus a íocann naíonraí eile.

€10 san uair a íocann siad le cúramóirí naíolainne faoi láthair, le hais an €14 a íoctar le cúramóirí i naíonraí eile sa Ghaeltacht atá faoi scáth Chomhar Naíonraí na Gaeltachta. Dá bharr seo, a deir siad, níl siad in ann daoine a earcú ná a choinneáil. 

Tá imní ar lucht an Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh freisin faoina bhfuil i ndán don €15,000 a fhaigheann siad gach bliain ó Roinn na Gaeltachta. Deir siad go bhfuil doiléire ag baint leis an scéala go mbeidh an t-airgead sin á aistriú go Comhar Naíonraí na Gaeltachta.