Sa tuarascáil is deireanaí atá curtha amach ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, dúradh go bhfuil caighdéan ard san uisce a óltar ón soláthar poiblí.

Deirtear sa tuarascáil faoi uisce óil go bhfuiltear ag cloí 99% leis na caighdeáin atá leagtha síos ag an Aontas Eorpach agus go bhfuil súil go mbeifear ag cloí go hiomlán leo faoin mbliain 2020 - 16 bliain tar éis an spriocdháta.

Is iad na deacrachtaí is mó atá ann, a dúírt an Ghníomhaireacht, go bhfuil ábhar díghalraithe agus fiailnimh ag dul isteach sna córais uisce, agus go bhfuil luaidhe i gcuid mhaith de na píopaí.