Dúirt Ombudsman na Leanaí an Dr Niall Muldoon le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil an-imní air go gcaithfidh daoine óga atá i mbaol lámh a chur ina mbás féin fanacht roinnt laethanta le go ndéanfaí measúnú orthu in áiteanna áirthe sa tír.

Ina thuarascáil bhliantúil, dúirt an Dr Muldoon freisin gur mór an náire go bhfuiltear ag glacadh leis sa tír seo go bhfuil 10,000 duine ag fanacht i lóistín éigeandála agus gur páistí os cionn an tríú cuid acu sin.

Rinneadh os cionn 1,700 gearán le hOmbudsman na Leanaí anuraidh. Sin ardú 4% ón mbliain roimhe sin.

Dúirt an Dr Muldoon go léiríonn sé seo nach dtugann eagrais phoiblí tús áite do leas leanaí nuair a bhíonn siad ag cur pleananna seirbhíse i dtoll a chéile.