EISIACH Léiríonn cáipéisí atá feicithe ag Nuacht RTÉ/TG4 go bhfuil iarrachtaí fós ar bun ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit scrúdaitheoirí a earcú, in ainneoin go bhfuil na scrúduithe sin faoi lán seoil.

Adhmhaíonn an Coimisiún go leanfaidh siad le hearcú scrúdaitheoirí go dtí go gcuirfear tús leis na comhdhálacha marcála níos deireanaí an mhí seo. Is ag na comhdhálacha seo a shocraítear an cur chuige agus na caighdeáin maidir le marcáil na scrúduithe.

De réir cáipéisí a fuair Nuacht RTÉ/TG4 faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá ceapadh scrúdaitheoirí ina ábhar mór imní ag Coimisiún na Scrúdaithe Stáit le roinnt blianta agus pléadh an t-ábhar go mion minic ag cruinnithe feidhmeannais agus boird.

Sa Teastas Sóisearach, tá scrúdaitheoirí fós á lorg le páipéir a cheartú sa Ghearmáinis, san Eacnamaíocht Bhaile, sa Reiligiún agus san Oideachas Saoránach Sóisialta Polaitiúil.

Maidir leis an Ardteistiméireacht, ta scrúdaitheoirí fós á lorg le Gearmáinis a cheartú. Tá imní ann freisin nach mbeidh dóthain daoine ann ach an oiread le Staidéar Gnó, Gaeilge, Fraincis ná Béarla a cheartú.

Ó thaobh na Gaeilge de, léiríonn cáipéisí atá fáigthe ag Nuacht RTÉ/TG4 go bhfuil Coimisiún na Scrúduithe Stáit sásta iarmhúinteoirí bunscoile agus meánscoile a earcú anois, chomh maith le daoine a bhfuil céim sa Ghaeilge acu ach nach bhfuil cáilíochtaí múinteoireachta acu. 

Chomh maith leis sin, tá dianfheachtas earcaíochta ar bun ag an gCoimisiún le dhá bliain anuas. Tá postaeir agus bileoga crochta i scoileanna agus tá ríomhphoist seolta chuig múinteoirí mar chuid den fheachtas earcaíochta.

Scríobh an Coimisiún chuig príomhoidí le gairid freisin ag achainí orthu cur ina luí ar mhúinteoirí tabhairt faoi cheartú na hArdteiste.

Bhí a laghad sin scrúdaitheoirí acu in 2017 gurbh éigean don Choimisiún glaonna teileafóin a chur ar scrúdaitheoirí a bhí acu an bhliain roimhe sin ach nár chuir isteach ar an gcúram arís. Cuireadh glao ar 455 scrúdaitheoir ach níor ghlac ach 28 duine leis an tairiscint. Mar sin, dhiúltaigh 94% acu páipéir a cheartú arís.

Chuir ceardchumainn na múinteoirí in iúl don Choimisiún go mbeidh deacrachtaí acu dóthain scrúdaitheoirí a earcú i mbliana agus go bhfuil ardú pá ag teastáil.

Idir €4 agus €32 a íoctar le scrúdaitheoirí in aghaidh an pháipéir, ag brath ar an ábhar agus ar a fhad. De réir an eolais atá faighte ag Nuacht RTÉ/TG4, idir €2,500 agus €4,000 a fhaigheann scrúdaitheoirí an Teastais Shóisearaigh agus idir €3,500 agus €6,000 a fhaigheann lucht na hArdteiste. Gearrtar cáin ar an airgead seo.

Tá an Coimisiún i gcomhar leis an Roinn Oideachais le hathbhreithniú a dhéanamh ar rátaí pá scrúdaitheoirí san Fhómhar.