Deirtear sa tuarascáil eatramhach faoi chonspóid na dtástálacha ailse cheirbheacs gur chóir íocaíocht ex gratia €2,000 a dhéanamh láithreach le gach bean atá thíos leis - nó lena muintir sa chás go bhfuil siad marbh.

I dtuarascáil an Dr Gabriel Scally a foilsíodh inniu, deirtear gur cheart an tsuim seo a íoc ionas nach mbeadh aon bhac airgeadais ar na mná a dtuairimí a nochtadh don fhiosrúchán atá ar bun aige féin ná do choimisiún fiosrúcháin a d'fhéadfaí a bhunú amach anseo.

Níl an t-athbhreithniú iomlán, a bhí le foilsiú an mhí seo, críochnaithe fós. Labhair an Dr Scally le mná agus le teaghlaigh a mbaineann an scéal leo ach tá teagmháil le déanamh aige le tuilleadh daoine fós.

Dúirt an tAire Sláinte Simon Harris go nglacann sé le torthaí an fhiosrúcháin a foilsíodh inniu agus leis na moltaí atá ann.  

Chomh maith leis an íocaíocht ex gratia €2,000, moltar go mbeadh comhrá struchtúrtha ag lucht an fhiosrúchán le gach bean atá buailte ag an gconspóid.

Deirtear freisin gur chóir go mbeadh treoir níos cuimsithí ar fáil ar líne faoin gClár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs. 

Moltar chomh maith go dtabharfaí eolas níos soiléire faoi na teorainneacha a bhaineann le scagthástálacha agus na fáthanna nach dtabharfaí mírialtachtaí faoi deara uaireanta.

Molann an Dr Scally gur chóir gealltanas a thabhairt go mbeidh fáil ag mná ar a dtaifid leighis ach iad a iarraidh, agus go gcuirfí mná ar an eolas gan mhoill faoi aon fhadhbanna a thiocfadh chun cinn.

Deir an Dr Scally gur dóigh leis go mbeidh sé ar a chumas an tuarascáil iomlán a fhoilsiú faoi dheireadh an tsamhraidh.