Dúirt príomhstiúrthóir gníomhach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte John Connaghan go bhfuil ceisteanna le freagairt ag daoine faoin gcaoi ar theip ar an gclár scagthástála d'ailse cheirbheacs.

Dúirt sé leis an gCoiste um Chuntais Phoiblí go bhfuil an bonn bainte den mhuinín a bhí ag an bpobal sa chlár scagthástála i bhfianaise nár tugadh scéal do mhná faoin athbhreithniú a rinneadh ar thorthaí tastálacha.

Ghlac John Connaghan leis gur loic an clár scagthástála ar mhná.