Tugtar le fios i suirbhé nua gurb é Comhairle Chontae na Gaillimhe an t-údarás áitúil is measa sa tír ó thaobh faisnéis a chur ar fáil de. Ach is é Comhairle Cathrach na Gaillimhe is fearr, a deirtear.

An eagraíocht Transparency International Ireland a rinne an suirbhé atá bunaithe ar fhaisnéis a chuireann údaráis áitiúla ar fáil ar líne agus ar fhiosrúcháin a chuirtear chucu. 

Costais comhairleoirí áitiúla, aighneachtaí maidir le hiarratais phleanála, iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise agus go leor eile an cineál faisnéise atá i gceist. 

Scór de 70% a fuair Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus scór de 17% a fuair Comhairle Chontae na Gaillimhe 

Deirtear go bhfuil easnaimh go leor san fhaisnéis a chuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe ar fáil.