Tá fáilte curtha ag an gCoimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill roimh mholadh ón Roinn Oideachais agus Scileanna deireadh a chur le ceann de na srianta is mó a deirtear a chuireann bac ar bhunú scoileanna lán-Ghaeilge.  

Tá moladh déanta ag an Roinn mar thoradh ar scrúdú a rinne an Coimisinéir Teanga go gcuirfí béim i bhfad níos mó ar an éileamh ar scoileanna lán-Ghaeilge nuair a bhíonn scoileanna nua á mbunú. 

Faoin gcóras atá ann faoi láthair, bunaítear scoileanna de réir an mhéid spéise a léirítear don phátrún atá ag iarraidh scoil a bhunú.  

Faoin moladh nua, níor ghá gur ar bhonn an mhéid spéise a dhéanfaí cinneadh feasta.

Dá gcruthófaí go mbeadh éileamh i measc céatadán suntasach tuismitheoirí ar oideachas lán-Ghaeilge - nach iad an móramh sa cheantar iad - d'fhéadfaí scoil Bhéarla agus scoil Ghaeilge a bheadh neamhspleách ar a chéile a bhunú.

Seoladh Tuarascáil Bhliantúil an Choimisinéara Teanga in Institiúid Oideachais Marino i mBaile Átha Cliath inniu.