Tá dá choiste Oireachtais in adharca a chéile faoi cé acu is cirte a dhéanfadh imscrúdú ar ghnéithe den chonspóid faoin ailse i mbéal na broinne.

Tá litir scríofa ag cathaoirleach  an choiste sláinte, an Dr. Michael Harty, chuig an gCeann Comhairle á rá nach bhfuil sé cóir go mbeadh Coiste na gCuntas Poiblí ag faire na conspóide, mar nach mbaineann sé lena chlár oibre siúd.

idir an dá linn, deir an dochtúir atá i gceannas ar an réamh-imscrúdú ar an gconspóid, go bhfuil roinnt daoine agus eagraiochtaí riachtanacha á gcur i dtreo na gcoistí Oireachtais in áit bheith ag díriú ar an gconspóid a imscrúdú.

Tá tuairim seo an Dr. Gabriel Scally, curtha in iúl i gcomhfhreagras don Rialtas. Dúirt an Dr. Scally go bhfuil sé den riachtanas go mbeadh na daoine agus na heagraíochtaí ag díriú a n-aird agus a gcuid comhoibrithe ar an imscrúdú atá ar bun aigesean.

D'aontaigh an Rialtas agus Lucht an Fhreasúra ar an gcur chuige, go mbeadh réamh-imscrúdú ann ar dtús agus go leanfadh coimisiún  imscúdaithe ina dhiaidh sin.

An Dr. Scally atá i mbun an réamh-imscrúdaithe.