Tá Ceathrar fear as Ghana ar chósta Thiar na hAfraice, tugtha faoi chúram an Stáit. Ceaptar gur tugadh isteach sa tír go mídhleathach iad mí Eanair ar an tuiscint go mbeidís ag obair ar bháid iascaigh as an mBreatain. Chaith siad seal ag obair i Ros a' Mhíl, agus i gcalafoirt eile.

D'éirigh le Joshua Baafi, John Ninson, Noel Adabblah agus James Effirim conradh oibre a fháil leis an gcomhlacht North Coast Trawlers, atá lonnaithe in Ard Ghlais i gCo an Dúin agus i mBleá Cliath.  

I mí Eanair na bliana seo, chuaigh siad chomh fada le haerfort Bhéal Feirste le dul ag obair ar bháid iascaigh an chomhachta.  Obair bhliana a bhí geallta dhóibh, £1,000 sterling sa mí an tuarastal a bhí luaite sna conraí a bhí acu, agus bhí víosa idirthurais sa mBreatain acu lena mbealach a dhéanamh chomh fada le calafort Bhéal Feirste.

Ó dheireadh mhí Eanáir d'oibrigh na fir ar bháid iascaigh i gcalafoirt éagsúla ar fud na tíre, ina measc i mBinn Éadair, Dún Mór, Ros a Mhíl agus i gcalafoirt i gCo an Dúin.

Deir Joshua gur oibrigh siad 20 uair a chloig gan briseadh. D'íoc an comhlacht tuarastal na bhfear i mí Feabhra agus Marta. 

Ach ar an 10ú Aibreán agus iad ag cur caoi ar bhád i mBinn Éadair, dúradh leo imeacht den bhád agus nach raibh aon obair ann.  De bharr gur bhain na cónraí a bhí acu le North Coast Trawlers amháin, ní raibh siad ábalta tuilleadh oibre a lorg. 

Chuaigh siad i dteagmháil le Cónaidhm Idirnáisiúnta na n-Oibrithe Iompair faoina gcás.  Tá na fir faoi chúram an stáit ón Aoine, agus iad ag fanacht in Ionad Coinneála Bhaile Seiscinn i mBaile Átha Cliath.  Tá ráitis déanta acu leis na Gardaí faoin méid a thárla.

Deir Ken Fleming ón gConaidhm gur faoi úinéirí na mbád atá sé ceadúnais a n-oibrithe a lorg, agus ní na hoibrithe fhéin, rud a fhágann go bhfuil an chumhacht uilig ag na huinéirí.  Deir sé nach bhfuil dóthain monatoireachta ar bun ag gníomhaireachtaí stáit faoin méid atá ar siúl ar bháid iascaigh atá cláraithe sa tír. 

Bord Iascaigh Mhara, Roinn an Mara agus an Coimisiún um Chaidreamh san áit oibre ina measc. Idir an dá linn. deir Joshua nach bhfuil uathu ach a gcuid cearta. Deir sé nar bhris siadsin an conradh a bhí acu le North Coast Trawlers, agus go bhfuil uáfás orthu faoin méid a thárla. 

Tá an scéal á fhiosrú ag na Gardaí faoi láthair.  Deir urlabhraí ó na Gardaí go bhfuil  go bhfuil Aonad um Imscrúdú agus um Chomhordú ar Gháinneáil ar Dhaoine ag tabhairt cúnaimh do na fir chomh maith leis an mBiúrí Náisiúnta um Sheirbhísí Cosanta.