Tá aithne phearsanta ag triúr as gach cúigear ar dhuine atá ag ól go trom, de réir tuarascála a foilsíodh inniu faoi a dtéann deoch mheisciúil i gcion ar shaol an duine in Éireann. 

Tugtar le fios sa tuarascáil de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, gur mná atá ar ioncam íseal, tuismitheoirí aonair agus teaghlaigh atá scartha óna chéile is mó atá i mbaol. 

Déanadh taighde na tuarascála thar tréimhse trí bliana agus ní orthú siúd atá tugtha don ól amháin atáthar ag díriú, ach na daoine a bhíonn ina gcomhluadar. Dhearbhaigh tromlach na ndaoine ar cuireadh faoi agallamh - triúr as chuile chúigear - ó chúlraí sóisialta éagsúla go raibh siad ar an eolas faoi dhaoine a ólann go trom. 

Dúirt beirt as chuile chúigear gur chothaigh deoch mheisciúil fadhbanna teaghlaigh dóibh. I measc na nithe eile a tháinig chun solais, bhí imní agus strus intinne, chomh maith íde béil agus foréigean.

Luaigh duine as chuile sheisear gur déanadh dochar de ghasúir agus dúradh freisin go ndearna strainséirí a bhí ag ól díobháil dóibh le bliain nó mar sin.  

Luaitear costas de €860 milliún i gcostaisí cúraim agus cailteannas oibre le torthaí na tuarascála. Níl fulaingt agus ísliú i gcaighdeán maireachtála tógtha san áireamh don staidéar seo.