Tá Seirbhís Phóilíneachta Thuaisceart Éireann (PSNI)  ag fiosrú ionsaí mígheanasach a líomhnaítear a déanadh ar oibrí traenach ar thraen ó Bhéal Feirste go Doire Dé Satharn. 

Thug na Póilíní le fios go raibh buíonn fear ar an dtraen a bhí glórach go maith agus gur iarr an t-oibrí seo orthu bheith socair. 

Rug duine de na fir uirthi ansin agus tuairiscítear gur tugadh íde béil di. Rug fear eile uirthi ina dhiaidh sin nuair a bhí an buíonn ag éirí amach as an dtraen.