D'oscail an Príomh Aoire agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh, TD., mol nuálaíochta agus digiteach g-Teic @Gaoth Dobhair, i nGaeltacht Dhún na nGall inniu. Dúirt Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta, Anna Ní Ghallchóir gur as spás oibre ina mbíonn daoine agus comhlachtaí ag obair le chéile a fhásann smaointe nua agus a spreagtar nuálaíocht.

"Go dti seo tá mol den chinéal seo i mBéal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo, ceann i nDaingean Uí Chúis i gCo. Chiarraí agus inniu i nGaoth Dobhair i gCo. Dhún na nGall. Tá triúr eile le foscailt i mbliana ar Cheathrú Rua, sa Spidéal agus i gCarna i gCo. na Gaillimhe roimh dheireadh na bliana 2018.

Beidh an mol ina bhorradh iontach d’iarthuaisceart Dhún na nGall áit a mbeidh deis ag gnónna nua nó atá ag tosú amach lonnú. Áis a bheidh ann gur féidir le daoine forbairt a dhéanamh ar choincheap agus tacaíocht nó meantóireacht a fháil.

Níos mó ná sin tabharfaidh gteic@Gaoth Dobhair an deis do dhaoine ón gceantar a theacht ar ais agus cuid nó formhór a seachtain oibre a chaitheamh ag cian oibriú ón mol ar scála náisiúnta nó domhanda. Is mór an tacaíocht do phobail inbhuanaithe tuaithe a chothú a bheidh ina leithéid."

Suas le 18 togra agus gnó ag feidhmiú i gteic @Gaoth Dobhair agus suas le 50 duine fostaithe iontu. 

Os cionn 1400 méadar cearnach atá i mol digiteach gteic nó Gréasán Digiteach na Gaeltachta ar Pháirc Gnó Ghaoth Dobhair  - cuid de 30 mol nuálaíochta & digiteach atá Udarás na Gaeltachta a bhunú ar fud na gceantracha Gaeltachta ó Chiarraí go Dún na nGall, agus ó Phort Láirge go Gaeltacht na Mí.

Tá 20 deasc shealaíochta agus spásanna roinnte do chian oibrithe agus ríomhoibrithe agus  deiseanna leathnaithe ann sa todhchaí freisin. Suas le 26 spás oifige atá lánfheistithe agus réidh le cur i bhfeidhm atá san ionad agus corradh le 50 duine fostaithe iontu.

Dúirt an tAire Stáit gaeltachta Joe McHugh, TD go mbeidh sé oileán Gaeltachta agus seacht n-oileán nach bhfuil sa Ghaeltacht áirithe chomh maith mar chuid lárnach den éiceachóras digiteach seo chun tacú le hinbhuanaitheacht phobal na n-oileán seo amach ón gcósta.

Deir Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta, Anna Ní Ghallachair gur "deis iontach atá in ionaid mar seo smaointe úra a ghiniúint agus nuálaíocht a spreagadh, de bhrí go bhfuil an oiread sin daoine agus comhlachtaí ag obair le chéile ar láthair amháin."

Deir an comhlacht Prumerica a bhfuil 20 duine fostaithe acu anseo le bliain go gcuireann ionaid mar seo leis an chothromaíocht saoil agus  oibre de bhrí mar shampla go bhfuil naíolann ar fáil béal dorais ag na hoibrithe. Go digiteach tá na háiseanna uilig anseo is a bheadh i gcathair mhór.

Tá spriocanna ag Údarás na Gaeltachta moill dhigiteacha mar seo a sholáthar ar fud na Gaeltachta, le cuidiú le cúrsaí fiontraíochta sna Gaeltachta. 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Mícheál Ó hÉanaigh, "Tá forbairt Gréasán Digiteach na Gaeltachta lárnach do straitéis forbartha an Údaráis sna blianta amach romhainn chun an scéal faoi cheantair tuaithe na hÉireann a athrú.

Tacóidh an Gréasán le príomhchuspóir an Údaráis pobail inmharthana Gaeltachta agus Teanga a chruthú agus a chothú. Cúis ríméid dúinn go mbeidh na moil mar spreagadh do dhiaspóra na Gaeltachta filleadh ar a ndúchas agus a n-áit baile trí dheiseanna forbartha gnó nó cian oibrithe a thapú sna háiseanna den scoth atáimid ag iarraidh a fhorbairt."