Tá sé tugtha le fios ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara Michael Creed go mbeidh Mairteoil de chuid na tíre seo á easportáil chun na Síne ó mhaidin inniu amach.

Tá ceadúnas tugtha ag na hÚdaráis sa tSín do thrí mhonarchan mairteola sa tír seo agus iad ar an gcéad dream san Eoraip le cead a fháil mairteoil a chur chun na Síne. 

Tá na blianta caite i mbun taidhleoireachta agus margántaíochta in iarracht margadh na Síne a aimsiú d'fheirmeoirí na hÉireann. I measc na n-iarrachtaí, thug Uachtarán na Síne Xi Jiping cuairt ar fheirmeacha déiríochta agus mairteola in Éireann i 2012 nuair a bhí sé ina Leas-Uachtarán. 

S'iad na monarchain a fuair ceadúnais ná ABP i gCluain Eois, Co. Muineacháin ar leis an fear gnó Larry Goodman é, Slaney Meats i Loch Garmain agus Donegal Meat Processors i nDún na nGall. 

Tá súil go bhfógrófar cúig monarchan eile ag a mbeidh ceadúnais easpórtála chun na Síne go luath.