Tá sé fógartha ag an Roinn Oideachais go dtógfar 42 bunscoil agus meánscoil nua as seo go ceann ceithre bliana. Tá an infheistíoctht seo le déanamh ó tharla go bhfuil éileamh níos mó ná riamh ar spásanna i scoileanna.

Tógfar 26 bunscoil agus 16 meánscoil nua i gceantracha mórthimpeall na tíre. Roghnaíodh na láithreacha bunaithe ar fhigiúirí ón bPríomhoifig Staidrimh ach déanfar monatóireacht leanúnach ar na láithreacha seo le deimhniú go bhfuil an t-éileamh cruinn. 

D'fhógair an Roinn gur le síneadh a chur le scoileanna seanbhunaithe a sholáthrófar 40% de na spásanna scoile. Tabharfar rogha do thuismitheoirí maidir leis an sórt pátrúnachta atá uatha i gcás na scoileanna úr-nua a thógfar.

D'fhógair an tAire Bruton go bhfuil súil aige próiseas nua pátrúnachta ar-líne a bhunú i mbliana freisin. D'éascódh an próiseas seo bailiú faisnéise ó thuismitheoirí faoina rogha pátrúnachta i gcás gach scoil nua. 

Tá sé d'aidhm ag an Aire Bruton go mbeadh Éire ar an dtír leis an gcóras oideachais is fearr san Eoraip. Táthar ag súil go mbeidh na bunscoileanna nua tógtha faoi mhí Mhéan an Fhómhair, 2019.