Tá sé dearbhaithe ag an Aire Dlí agus Cirt, Charlie Flanagan go bhfuil beannacht na comh-aireachta tugtha aige d'Uachtarán na hÉireann Michael D Ó hUigín pardún iarbháis an Uachtaráin a bhronnadh ar Mhaolra Seoighe a crochadh go héagórach in 1882. 

De réir Atl 13:6 den Bhunreacht, tá cead ag an Uachtarán pardún a bhronnadh i gcás is go bhfeiceann sé gur déanadh éagóir ar dhuine i gcúirteanna na tíre. 

Ciontaíodh Maolra Seoighe i ndúnmharú Mhám Trasna sa bhliain 1882 agus daoradh chun báis go h-éagórach é. 

Dúirt an tAire Flanagan gur gníomh thar 'bheith neamhcoitianta é pardún iarbháis a bhronnadh agus go gcaitheann caighdeán fíor-ard fianaise 'bheith luaite le cás lena bhronnadh. Níl an pardún iarbháis seo bronnta ach ar 4 ó 1937 i leith. 

Bíodh is go raibh fhios forleathan ar an gcás seo, b'é an t-údar agus an t-iriseoir Seán Ó Cuireáin a chuir cás Mhaolra Seoighe i mbéal an phobail nuair a scríobh sé an leabhar 'Éagóir'. 

Bhí dúnmharaithe Mhám Trasna ar an teorainn idir Gaillimh agus Maigh Eo- i measc na sléachtanna ba mheasa sa naóú haois déag in Éirinn.

Maraíodh cúigear de mhuintir Sheoighe - go brúidiúil ina dteach cónaithe in 1882. Ciontaíodh ochtar fear ón cheantar as na dúnmharaithe bunaithe ar thuairiscí ó bhrathadóirí agus ar fhianaise bhréige.

Thairg na húdaráis suimeanna móra airgid mar chúiteamh dá fhinnéithe. Réachtáladh an Chúirt trí Bhéarla. Cuireadh na fir ar a dtriall, gan acu ach beangan de theanga na Banraíona.

Gearradh príosún saoil ar chúigear agus crochadh triúr, Maolra Seoighe ina measc i Nollaig 1882. Aithnítear go forleathan go raibh éagóir  déanta i gcás Mhaolra Seoighde.

Thug an tAire Slí agus Cirt, Charlie Flannigan a bheannacht thar ceann an Rialtais d’iarratas an Uachtaráin, Michael D. Higgins go dtabharfaí pardúin iarbháis do Mhaolra Seoighe.

Rinne an tIarThaoiseach, Enda Kenny tuarascáil neamhspléach a choimisniú faoin chás tar éis dó comhairle dlí a fháil ón ArdAighne. Chuir an Dr. Niamh Howlin an tuarascáil i dtoil a chéile.

Dúirt sí inti nár tugadh cothrom na féinne do Mhaolra tar eis dí staidéar a dhéanamh ar ráitis na bhfinneithe aguscur chuige na trialach. Dúirt an tAire Flannagan go bhfoilseofar tuarascáil an Dochtúra Howlin go luath.